sgrada1

Нова производствена база Цератицит България

Застрояване се разполага в четири основни сгради от Север на Юг -  СКЛАДОВА
БАЗА, ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА 1 и ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА 2, и
СПОМАГАТЕЛНА СГРАДА, обхващаща новия ЕНЕРГИЕН БЛОК, ТРАФОПОСТ
и КОМПРЕСОРИ, с пешеходни и транспортни проходи между четирите сгради
към реката и бъдещата рекреационна зона.

Пред складовата база се предвижда изграждане на площадка за маневриране на камиони, като на Запад от нея се разполага НАВЕС ЗА СТРУЖКИ И ОТПАДЪЦИ свързан с трите основни сгради посредством подземен проходим колектор, по оста север - юг.

В непосредствен контакт с колектора е предвидена зона за разполагане на вакуумна система за събиране на стружки във всяка от производствените сгради на ниво сутерен.
ГАЗОВОТО СТОПАНСТВО, ВОДНИТЕ РЕЗЕРВОАРИ С ВОДНИ КУЛИ и
ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ за отпадни води са разположени между

РЗП

12 000 кв.м кв.м


Сектор

Промишлено строителство


Дейности

Строителство


Локация

гр. Габрово, България


Дата на завършване

в процес на изграждане


Инвеститор

ЦЕРАТИЦИТ България АД

Проекти