About us 2 final

За нас

Планекс ЕООД е компания, специализирана в строителството на бизнес и търговски комплекси, обществени, индустриални и жилищни сгради в цялата страна.

Планекс е основана през 1993 година, а собственик на фирмата е инж. Христо Димитров.

За повече от 27 години фирмата развива своята структура. Служителите й към настоящия момент са над 400 инженери, технически ръководители, икономисти и работници от различни строителни специалности, разпределени в няколко структурни звена: Дирекция Строителство, в рамките на която функционират Офертен отдел, Технически отдел и Материално-техническо снабдяване; Финансово-счетоводен отдел; Отдел Човешки ресурси; Отдел Механизация и автотранспорт; функционално обособени строителни производства.

Планекс ЕООД е номинирана сред 10-те най-успешни строителни фирми в класацията Топ 100 на вестник „Капитал” за последните години. В класацията Топ 50+ на Камара на строителите в България от 2006 до 2019 на фирмата са присъдени множество отличителни сертификати.

Планекс ЕООД е носител на награди „Златен отвес” за Варненска област и получава първи места в конкурсите за жилищни, търговски сгради и обекти в социалната сфера, образованието и здравеопазването.

През 2011 Планекс получава NCAGE код за одобрен доставчик към Кодифицираната система на NATO, с което получава възможност да участва в търгове и да изпълнява обекти на NATO на територията на България.

Награди и сертификати