12 v2.2022

Предприятие за преработка на бобови култури "Флавапълс" АД

Предприятие за преработка на бобови култури и силозно стопанство с три (3) броя силози, елеваторна кула, приемна шахта, операторна зала и автокантар в УПИ VI-128, кв.6 на СО "Индустриален парк- Шумен" /ПИ 83510.692.128/, м-ст "Беш тепе" по плана на гр. Шумен, Община Шумен

Обектът се изпълнява  в три етапа и въвеждането му в експлоатация ще става спрямо етапите.

Първи етап са предвидени да се изградят 2бр. силози за бобови култури, елеваторна шахта с кула, авторазтоварище и операторна зала.
Втори етап  - пасарелка с редлер, към производствено-технологичната сграда, пакетажно- складова сграда и административна сграда.
Трети етап  - още един силоз с обслужващи го транспортни съоръжения.

РЗП

ЗП : 2140,88 кв.м кв.м


Сектор

Индустриално строителство


Дейности

Строителство


Локация

"Индустриален парк- Шумен", м-ст "Беш тепе", гр. Шумен


Дата на завършване

май 2023


Инвеститор

“ФЛАВАПЪЛС” АД

Проекти