viber image 2022 12 30 14 11 09 614

База за приемане, съхранение, смесване, пакетиране и експедиция на минерални торове “СЕМБОДИА Ес Ти Ел” ЕООД

Предвидената сграда се състои от два обема: Производствена част и Складова зона.

Производствената зона представлява еднокорабно хале, съдържащо авторазтоварище и смесителната техника, за съхранение на суровините са предвидени стоманобетонни клетки с варираща височина.

В складовата зона е обособена административно-битова част- двуетажно пространство, ситуирано в югозападната й част. На първия етаж на сградата се разполагат санитарно-битови помещения за работниците- съблекални, душови помещения, умивални, хигиенни възли, помещение за почивка, както и зала за оператора на пакетиращата машина. На второто ниво се разполагат лаборатория, заседателна зала с малък кухненски офис и хигиенни възли. Второто ниво е достъпно чрез еднораменна стоманена стълба.

Производствената част от сградата ще се изпълни като смесена конструкция- монолитна стоманобетонова част при клетките за съхранение на суровини и стоманена покривна конструкция. Външните ограждащи повърхности се изпълняват от профилирана поцинкована ламарина с полимерно покритие, под- шлайфан бетон. 

Складовата сграда е монтажна стоманена конструкция-колони и ферми, покривна и фасадна обшивка- профилирана поцинкована ламарина с полимерно покритие, под- шлайфан бетон. 

Покривите на двете части са двускатни, водоотвеждане- външно, с улуци и водосточни тръби.

Административно-битовата част се изпълнява като смесена конструкция- монолитна стоманобетонова носеща конструкция и монтажни стенни и таванни елементи- трислойни панели, сърцевина- експандиран полиуретан. Вътрешни разделителни стени – монтажни- щендерна конструкция, облицовка гипсокартон и пълнеж- мин.вата.

РЗП

4 486,9 кв.м кв.м


Сектор

Индустриални търговски сгради


Дейности

Строителство


Локация

„Промишлена зона-Юг“, гр.Девня, обл. Варна


Дата на завършване

в процес на изграждане


Инвеститор

“СЕМБОДИА Ес Ти Ел” ЕООД

Проекти