ABB 5

Нова сервизна станция за турбокомпресори АББ България

Сградата е проектирана с метална конструкция от колони и рамки, фасадни термопанели и покривни термопанели със ЗП 560кв.м и РЗП 660кв.м.Сградата е разделена на две зони – сервизна станция за ремонт на турбокомпресори , разположена на един етаж и санитарно-битова част и офиси , разположени в два етажа в западната част на сграда. Връзката между първи и втори етаж е осъществена чрез метално стълбище.

РЗП

1220 кв.м


Сектор

Промишлено строителство


Дейности

Строителство


Локация

Южна (Островна) промишлена зона, завод „КРЗ-Одесос“ АД, гр. Варна


Дата на завършване

Февруари 2021


Инвеститор

АББ България ЕООД

Проекти