312230075 136590095795811 2574608653432452654 n

Винотека, изложбена зала и магазин за продажба на вино към Винарска изба "Салла Естейт" ЕООД

Обект за рекреационни дейности към винарска изба "Салла естейт", включващ магазин за продажба на вино на дребно, изложбена зала на ниво 1 и ниво 2 и винотека.

В процес е изграждането на сграда с РЗП 1078 кв.м - първо ниво със застроена площ от 888,83 кв.м и частично второ ниво със застроена площ от 189,44 кв.м. Сградата ще бъде изградена със стоманено-бетонова носеща конструкция и двускатен покрив.

Основните дейности, които ще се извършват в сградата са свързани с посрещане на посетители, презентация и продажба на продукцията на съществуващата винарска изба. За целта в пространството на сградата ще са обособени зона за осъществяване на различни видове дейности- магазин, изложбена зала и винотека за презентационни и дегустационни евенти

РЗП

1078 кв.м кв.м


Сектор

Рекреационни и търговски сгради


Дейности

Строителство


Локация

с. Блъсково, общ. Провадия, обл. Варна


Дата на завършване

май 2023


Инвеститор

САЛЛА ЕСТЕЙТ ЕООД

Проекти