IMG 53385e63e52449d570d644b1e7e21095 V

Еднофамилна жилищна сграда ул. "Цар Калоян", гр.Варна

Сградата е еднофамилна жилищна и се развива на 3 етажа, сутерен и подпокривен етаж. Вертикалната комуникация се осъществява от осветена стълбищна клетка, като стълбата е еднораменна вита обхващаща всички етажи.

Конструкцията е монолитна стоманобетонна. Новите външни ограждащи стени са изпълнени от тухлена зидария и са облицовани с топлоизолация по ТТЕ проект. Вътрешните преградни стени са с дебелина 25 см. и 12 см, изпълнени от тухлена зидария. Покривът е многоскатен, като оста на покрива е ориентирана север-юг.

Конструкцията на покрива е стоманобетонна. Крайното покритие е от керамични  керемиди. Покривното покритие е изпълнено от медна ламарина, като по основен покрив ламарината е на фалц, а по стръмните скатове е пчелна пита.

РЗП

586 кв.м


Сектор

Жилищно строителство


Дейности

Строителство


Локация

гр.Варна


Дата на завършване

април 2022


Инвеститор

Частен възложител

Проекти